Protecció de dades personals

La confidencialitat, la professió secreta i seguretat són valors fonamentals de PEDRATOUR SL, S'ha compromès a garantir la privacitat de l'usuari o visitant en tot moment, i en totes les interaccions amb ell. PEDRATOUR SL també es compromet a no recollir informació innecessària sobre l'usuari. El mateix, Això es compromet a tractar les dades personals que l'usuari pugui facilitar mitjançant la web amb extrema diligència.
D'acord amb la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter Personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007 desenvolupament de la LOPD, PEDRATOUR SL informa que l'ús de determinats serveis de la pàgina web requereix que certa informació personal a través de formularis o enviament de missatges de correu electrònic proporcionades, i que aquestes seran processats i incorporats en els fitxers de titular PEDRATOUR SL i responsable de la mateixa. Esmentat d'enviament de dades personals constitueix el consentiment al tractament de la mateixa, tot i que de caràcter revocable i sense caràcter retroactiu efrectes.
També PEDRATOUR SL informa que tots els seus fitxers estan legalment inscrits en el registre de les dades personals de l'Agència Espanyola de protecció de dades. Per salvaguardar la seguretat de les dades personals s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides pel Reial decret 1720/2007 Es regula el Reglament de seguretat de fitxers personals.

 

Ús de dades personals

Dades demanant PEDRATOUR SL són adequats, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual és recollides, i en tot cas està obligada a prestar-los. També, Certifica que tota la informació facilitada són veritables, veraç i rellevants per a la sol·licitada.
Lloc web de PEDRATOUR SL, les dades personals per rebre diverses formes ja a través de l'adreça de correu electrònic on vostè pot demanar qualsevol tipus d'informació rebuda, dubte o aclariment, i fins i tot enviar currículum vitae. Enviament d'aquestes dades implica l'autorització de l'usuari d'incorporar-los en els arxius corresponents, Si PEDRATOUR SL considera convenients, i estaran regulats per les presents polítiques de privacitat. Les dades dels usuaris seran incorporades a fitxers de processament de dades.
PEDRATOUR SL, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les dades personals als seus fitxers.

 

Currículum Vitae de recepció

En el cas que l'usuari envia el teu currículum, sota la Llei de protecció de dades personals, us informem que les seves dades personals seran incorporades en els fitxers de PEDRATOUR SL, per tenir el teu currículum a dur a terme personal si selecció processar perfil conforme a les seves necessitats. Mentre l'usuari no cancel.la les seves dades personals, PEDRATOUR SL prega que us comuniqueu els canvis o modificacions que es produeixen en el mateix.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació de dades personals
L'usuari pot, en qualsevol moment, s'oposen a enviaments comercials PEDRATOUR SL, així com exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts per la Llei, per signar la carta adreçada a PEDRATOUR SL carrer de la ciutat, 31, 08600 Berga o enviar un correu electrònic a info@pedratour.com amb una còpia del DNI.

 

Comunicacions de dades

PEDRATOUR SL informa que les dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament per a les finalitats indicades i internament. Per tant, No donar o comunicar aquestes dades a tercers, excepte en els casos legalment proporcionades, o que l'usuari autoritza expressament.
Seguretat de dades personals
Per tal de salvaguardar la seguretat de les dades personals, PEDRATOUR SL ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat de les dades facilitades, seva alteració, i pèrdua o accés no autoritzat, Segons el Reial decret 1720/2007 Es regula el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 

Actualització de dades

És important ser capaç de mantenir actualitzades les dades personals, informaran quan sigui que hi ha hagut canvis; en cas contrari, PEDRATOUR SL no es fa responsable de la veracitat d'aquestes dades.
Es considera que, si no cancel·la les seves dades personals dels fitxers PEDRATOUR SL, l'USUARI continua interessat a continuar incorporant-les fins que PEDRATOUR SL ho consideri oportú i sempre que sigui apropiat per a la finalitat per a la qual van ser obtingudes.
PEDRATOUR SL no es responsabilitza de la política de privacitat sobre les dades personals que es puguin proporcionar a tercers a través dels enllaços disponibles a la seva pàgina web.
PEDRATOUR SL podrà modificar les polítiques de privacitat per adaptar-se als canvis que es produeixen en la web, a més de canvis legislatius jurisprudencials sobre les dades personals que apareixerà, Així es s ’ ecigeix lectura, cada vegada que es proporcionen dades personals a través d'aquest lloc web.